dimarts, 8 de febrer de 2011

L'Eixample i les mansanes

L'enginyer Ildefons Cerdà i Sunyer (1815-1876), un dels grans teòrics i pràctics de la ciència urbanística, va néixer al mas Cerdà, al Pla de la Garga de Centelles (Osona). Una gran contribució seva a l'avenç social i econòmic fou el model d'eixample urbà en xarxa, basat en mansanes. La paraula mansana és un neologisme seu que vol dir “conjunt articulat de masos urbans”. El seu objectiu fou, amb les seves paraules: “Urbanitzeu el camp, ruralitzeu la ciutat”. L'urbanisme modern neix d'un mas dinàmic i exportador.[extret de: Francesc Roca. Masos i masies, en evolució]

En català normatiu, avui dia, de les mansanes se'n diuen illes, mentre que en castella, en diuen manzanas. Cal dir que les pomes no hi tenen res a veure. En castellà, que tenen una paraula com mansión, de la mateixa arrel, haurien de dir-ne també mansana.

El que ja és patètic (si més no etimològicament) és que en català encara alguns en diguin poma! Podem dir-ne mansana/mançana (encara que no sigui normatiu) o illa (especificant illa de cases, si cal). Però dir-ne poma, fent la traducció de la manzana castellana, que alhora és una mala adaptació de la mansana catalana fa riure.

Com que mala en llatí volia dir poma, potser ja tot lliga amb l'embolic de la mala traducció. És a dir, què creieu que vol dir la frase llatina "tua mater mala burra est"? No vol dir que la teva mare és burra, sinó que la teva mare menja pomes madures.

Cal dir que també hi ha qui afirma que la paraula manzana amb el sentit de bloc de cases està documentat en castellà abans de Cerdà, de manera que aquest enginyer s'hi hauria inspirat.